Trang chủ Cuộc thi MC Kiều Ngân – Thí sinh Én vàng đầu tiên nhận điểm tuyệt đối của giám khảo Trác Thúy Miêu
Kiều Ngân – Thí sinh Én vàng đầu tiên nhận điểm tuyệt đối của giám khảo Trác Thúy Miêu

Kiều Ngân – Thí sinh Én vàng đầu tiên nhận điểm tuyệt đối của giám khảo Trác Thúy Miêu

12/06/2018